020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket försäkrar

Försäkringar Fackets försäkringar bygger på solidaritet. När många är med blir premierna billigare och i fackets försäkringar är alla välkomna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

arbetsskada488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Avtalsförsäkringar

I alla kollektivavtal ingår avtalsförsäkringar som kan vara till nytta när man blir sjuk, arbetslös eller skadar sig på jobbet, går i pension eller för anhöriga om man avlider. Alla medlemmar omfattas också av medlemsförsäkringar och samhällets försäkringar såsom sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Har du pengar att hämta?

Många medlemmar missar tyvärr att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. 

Du som är medlem i ett LO-förbund och arbetar inom privat verksamhet har möjlighet att få information om ditt försäkringsskydd via lag, kollektivavtal och ditt fackliga medlemsskap via din försäkringsinformatör/klubb/sektion/avdelning/region. Du kan även via Folksams certifierade Försäkringsrådgivare få en fullständig genomgång av din och din familjs försäkringssituation.

Försäkringsinformatörer

För att underlätta för medlemmarna och ge ökad kunskap om försäkringar kopplade till arbetsmarknaden utser facken Försäkringsinformatörer. Dessa utbildas särskilt för sitt uppdrag.