Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist i 42 procent av Örebro läns kommuner

Arbetsmarknad Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Örebro län ökat från noll till fem kommuner år 2013, vilket motsvarar 42 procent av kommunerna. Befolkningen har ökat med i snitt 715 personer om året mellan 2000-2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ökat bostadsbyggande för fler jobb

I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Thomas Andersson, vice ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland.

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Thomas Andersson.

Bostadsbristen drabbar unga

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Thomas Andersson.

- Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Thomas Andersson.

Rapporten Bostadsbyggande för fler jobb i Örebro län (pdf)

För mer information:

Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Jan Zetterqvist, presskontakt LO-distriktet Örebro och Värmland

Tfn: 070-256 15 70
E-post: jan.zetterqvist@lo.se