Fråga facket Fråga facket

Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Örebro län

Arbetsmarknad I rapporten Ung i Örebro län kartlägger LO-distriktet Örebro och Värmland sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ökad arbetslöshet bland unga

I Örebro län har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 13,8 till 16,6 procent mellan 2006-2012. 21 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 10 procent lever av ekonomiskt bistånd.

- Skolan måste bli bättre på att ge barn med olika bakgrund en jämlik start i livet. Vi ser idag en negativ utveckling mot att föräldrars utbildningsnivå och vilket land man kommer ifrån allt tydligare påverkar betygen i grundskolan och hur man sedan klarar gymnasiet. Barn som klarar sig dåligt i skolan löper sedan större risk för arbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd, säger Ann Katrin Eneblom, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland.

LO vill se en rad åtgärder

Grundskolan

- Samhället har inte råd att år efter år överlämna en grupp ungdomar till gymnasieskolan utan reella förutsättningar att lyckas. Skolan behöver mer resurser, men resurserna behöver också fördelas så att de stödjer de skolor och elever som har störst behov. Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan behöver också förstärkas. Sedan måste effekterna av det fria skolvalet fortsätta utredas, då det riskerar att fortsätta öka segregationen i skolan, säger Ann Katrin Eneblom.

Gymnasieskolan

- Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på omställning. Att som den borgerliga regeringen försvåra för elever som går på yrkesförberedande program att få högskolebehörighet, leder inte bara till att programmen blir mindre attraktiva för unga, utan också till sämre omställningsförmåga i framtiden. Vi behöver också förstärka övergången från studie till arbete, exempelvis genom att fortsätta arbetet med yrkesintroduktion för unga på bransch- och förbundsnivå, i jobbpaktens anda, säger Ann Katrin Eneblom.

Rapporten Ung i Värmlands län (pdf)

För mer information:

Camilla Andersson, ombudsman LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

Ann Katrin Eneblom, styrelseordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-654 84 79
E-post: ann-katrin.eneblom@kommunal.se

Jan Zetterqvist, presskontakt LO-distriktet Örebro och Värmland

Tfn: 070-256 15 70
E-post: jan.zetterqvist@lo.se

 

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.