Fråga facket Fråga facket

Val-kickoff för ny politik och ny regering

Opinionsbildning LO-distriktet startade det fackliga valarbetet inför valturnen med en kick-off i Kristinehamn där LOs centrala valledare medverkade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Drygt 40 fackliga representanter samlades i Kristinehamn för att lägga upp valarbetet för ett regeringsskifte i september.
Drygt 40 fackliga representanter samlades i Kristinehamn för att lägga upp valarbetet för ett regeringsskifte i september.

Sverige kan bättre

Som ett startskott för den fackliga valrörelsen arrangerade LO-distriktet Örebro och Värmland en Val-kickoff i Kristinehamn. Intresset var stort och 40 ledande fackliga företrädare från förbundsavdelningarna och LO-facken i kommunerna fanns på plats. 

Medverkade gjorde LOs centrala valledare Elisabeth Brandt Ygeman, s-riksdagskandidaterna Eva-Lena Jansson, Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist samt LO-distriktets ordförande Thomas Andersson.

Byt politik

Elisabeth Brandt YgemanElisabeth Brandt Ygeman underströk budskapet att Sverige behöver en ny politik och en ny regering.

- Arbetslösheten har ökat, otryggheten har ökat, klyftorna har ökat. Välfärden börjar bli kantstött på grund av de skattesänkningar motsvarande 140 miljarder kronor som den borgerliga regeringen genomfört.

Bryta arbetslösheten

Eva-Lena Jansson och Lars MeyernDe två riksdagsledamöterna från Socialdemokraterna, Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson, pratade om hur vi kan öka sysselsättningen och bryta den höga ungdomsarbetslösheten. LO-distriktets ordförande var nöjd när han efteråt summerade konferensen:

- Det har varit en värdefull kick-off där vi fått möjlighet att motivera varandra att delta i det kommande valarbetet. Vi har gått igenom ringaktiviteterna, arbetet i sociala medier, behovet av insändare och de kommande arbetsplatsbesöken. Under vår arbetsplatsturne kommer vi att besöka samtliga 28 kommuner, säger Thomas Andersson.

Godisstrutar

Under dagen hade LO-facken i Kristinehamn aktiviteter utanför systembolaget där godisstrutar delades ut tillsammans med foldern rött eller blått. 

Från vänster Lars-Erik Soting, Börje Andersson (IF Metall Örebro Län), Ann-Katrin Eneblom (Fastighet region Tvärs), Peter Andersson (Transport avd 6).

 

Från vänster Thomas Andersson (ordförande LO-distriktet), Lars Mejern Larsson, Mikael Dahlqvist (riksdagskandidaterna) och Lars Nilsson (ordförande Kristinehamns arbetarkommun).