Fråga facket Fråga facket

Vi kräver krafttag för att bekämpa arbetslivskriminaliteten

Sedan decennier tillbaka har den svenska modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvillkor reglerade genom kollektivavtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Dessvärre kan vi idag konstatera att utvecklingen gått åt fel håll och att det i många fall saknas ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd. Det drabbar inte bara den enskilde arbetaren utan även de företag som sköter sig och som på grund av att konkurrensens sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor. Utvecklingen har också lett till att arbetslivskriminaliteten har lyckats bre ut sig på svensk arbetsmarknad. En arbetslivskriminalitet som systematiskt fuskar, träder över regler och som genomför brott i arbetslivet inom en rad områden, från arbetsmiljö till ekonomisk brottslighet. Det här måste få ett slut, arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Straffen måste göras så kraftiga att de är avskräckande och att brotten prioriteras av polisen. Sverige behöver fortsätta och förstärka den myndighetssamverkan som pågått sedan 2018. Myndigheter behöver ges bättre förutsättningar och mer resurser för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. De sekretesshinder som i dag finns mellan och inom myndigheterna som försvårar bekämpandet av arbetslivskriminalitet ska tas bort.

Förutom att den nationella politiken tar sitt ansvar så kan redan regioner och kommuner begränsa arbetslivskriminaliteten. Sveriges regioner och kommuner upphandlar varor och tjänster för hundratals miljarder årligen. Det sker genom de olika verksamheterna och via regions- och kommunägda bolag. Hur vi bestämmer oss för att använda dessa pengar får en stor effekt på arbetsmarknaden i Örebro län. Idag råder till stor del att lägst pris vinner och det leder till lönedumpning och dåliga arbetsvillkor. Det håller inte. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schysta villkor på svensk arbetsmarknad. Till att börja med ska svenska kollektivavtal gälla. Leden av underentreprenörer måste begränsas i alla kontrakt. Till det måste kommuner och regioner genomföra löpande kontroller av underentreprenörer, alla ska följa gällande kollektivavtal.

Våra krav är rimliga. Du ska inte behöva fundera på om byggnadsarbetaren som bygger allmännyttans lägenheter har schysta villkor, om chauffören som kör din färdtjänst får kollektivavtalsenlig lön eller om den som städar våra offentliga lokaler är rätt försäkrad. Det ska vara en självklarhet.

 

Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland

 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.