Fråga facket Fråga facket

Ge fler möjlighet att ta körkort!

LO och SSU uppmanar regeringen: Ge fler möjlighet att ta körkort!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I höst blir det äntligen möjligt att få studielån för att ta körkort. Det är en välkommen reform som vi kämpat för länge, men den omfattar inte tillräckligt många. Enligt det som hittills har kommunicerats innebär regeringens nya reform att vissa långtidsarbetslösa och ungdomar utan både arbete och gymnasieutbildning kan få studielån för körkortsutbildning. Här i Örebro län handlar det om drygt 4 500 av de totalt nästan 36 000 i Örebro län som är körkortslösa. Det är bra, men det räcker inte. 

Att ha körkort är idag avgörande för vissa yrken. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv ställer sex av tio arbetsgivare krav på körkort. Samtidigt saknar 20 procent av dem i förvärvsarbetande ålder i Örebro län körkort, enligt ny statistik som LO och SSU beställt från SCB och Transportstyrelsen. Allra lägst är körkortsinnehavet bland ungdomar, arbetslösa och bland utrikes födda kvinnor. Det vanligaste skälet till att fler inte tar körkort är, enligt Statens väg- och transportsinstitut, att de inte har råd. Körkort ska inte vara ett privilegium för några få, utan en möjlighet för alla. LO och SSU föreslår därför:


• Erbjud CSN-lån till alla som vill ta körkort, inte bara vissa utvalda grupper.

• Gör B-körkort till en arbetsmarknadspolitisk insats. Körkortsutbildning ska erbjudas när Arbetsförmedlingen bedömer det avgörande för den arbetssökandes anställningsbarhet.

• Inför valbar körkortsundervisning på gymnasiet. Körkortsundervisningen ska erbjudas som valbar kurs i alla gymnasiala utbildningar, inte bara i fordonsprogrammet.

För många kan körkort vara inträdesbiljetten till det allra första jobbet. För andra kan det innebära en möjlighet att byta ut SMS-anställningen till en trygg heltidstjänst eller att man vågar byta bana från ett yrke där man inte trivs. Våra förslag skulle förbättra både matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden. Det leder i sin tur till stora vinster både för individen och för samhällsekonomin.
Körkort ska inte vara en klassfråga. Vanligt folk måste ha råd att ta körkort. Det är så vi bygger en jämlikare arbetsmarknad och ett jämlikare samhälle.


Thomas Andersson      
Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland

My Fröberg
Ordförande SSU-dsitriktet Örebro län

 

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.