Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet gräver guld i väster

Kollektivavtal Facket ger sig ut på ett omfattande uppsökeri för att prata försäkringar. Målet är att fler ska veta vad som gäller om man blir sjuk, arbetslös, om man går i pension eller är föräldraledig. Det finns pengar att hämta för den som vet vad som gäller.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utan kunskap, ingen anmälan, ingen ersättning, menar LO-distriktet som drar igång en omfattande informationsinsats i västra Värmland om de anställdas försäkringsskydd.
Utan kunskap, ingen anmälan, ingen ersättning, menar LO-distriktet som drar igång en omfattande informationsinsats i västra Värmland om de anställdas försäkringsskydd.

Avtalsförsäkringar

Under hösten genomför LO-distriktet en massiv informationsinsats i Västra Värmland. Fackliga företrädare för bland annat Handels, Fastighets och Hotell- och Restaurangfacket söker upp anställda i köpcentrum för att informera om vilket försäkringsskydd som gäller vid olycksfall, sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet och pension. 

Taggade och kompetenta

Det finns bra förutsättningar att träffa många, säger Lena Olsson, projektledare för Gränshandelsprojektet.

- Våra uppsökare är taggade för uppgiften och är en kompetent grupp. Det är viktigt med hög kvalité i samtalen, för då vill fler träffa oss och vi kan lättare sprida kunskapen om avtalsförsäkringarna.

Dialog med butiksföreståndarna

Även relationerna till arbetsgivarna spelar roll för hur många som är möjliga att nå.

- Vi har haft en bra dialog med butiksföreståndarna när vi medverkade på de olika Butikschefsträffarna i västra Värmland i våras, säger Lena Olsson.

Kunskap, anmälan, ersättning

Thomas Bill, projektansvarig på LO-distriktet, tror att ett flertal av de anställda kommer ha stor ekonomisk nytta av uppsökeriet. 

- Vi brukar upptäcka en hel del gamla skador och olyckor som aldrig blivit anmälda. Erfarenhetsmässigt kan det handla om mycket stora belopp.

- Det hela hänger ihop på ett väldigt enkelt sätt. Utan kunskap, ingen anmälan, ingen ersättning. Nu vänder vi på steken. Med kunskap om sina rättigheter kan man gå vidare med en anmälan och få den ekonomiska ersättning man har rätt till.

Testa här om du har glömda pengar att hämta (länk till LO.se).

Tidplan för uppsökerierna

v 36 Töcksfors köpcenter.
v 37 Långflons köpcenter. Uppsökeri i Sunne. Torsby Marknad.
v 39-40 Charlottenbergs köpcenter.

Kick-off

Fredag 21 augusti är det kick-off på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad för de medverkande i projektet. Kick-offen pågår mellan kl. 09.00-16.00 och innehåller utbildning och planering inför projektstarten den 31 augusti. Media hälsas välkomna för mer information och möjlighet till intervjuer med uppsökarna.

För ytterligare upplysningar kontakta: 

Lena Olsson, projektledare 073-143 30 73
Thomas Bill, projektansvarig 070-646 56 96

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.